Share
GC-10_GC-12_TR-01CH-16HS-05_TR-01
גביע קידוש קטן GC-12

גביע קידוש קטן GC-12

גביע קדוש קטו GC-12

Share

גביע קדוש קטו GC-12,  אפשר לצרף אותו לגביע קדוש גדול יותר (GC-10) ולהוסיף כל מספר של גביעים קטנים, לכל בני המשפחה. קיימים גם פמוטים (CH-16) וסט הבדלה (HS-05) באותו סגנון. ניתן לשלב מגש מתאים. כסף, גובה 7 ס"מ