Share
HM-24HM-24Black
Chanukah Menorah HM-24

Chanukah Menorah HM-24

Chanukah Menorah HM-24

SKU: HM-24 Category:
Share

Chanukah Menorah HM-24, Hand made of sterling silver and anodized aluminum, H-11.8”