Share
HM-_18
Chanukah Menorah HM-18

Chanukah Menorah HM-18

Chanukah Menorah HM-20

SKU: HM-18 Category:
Share

Chanukkah Menorah HM-18,  Sterling silver, H-13.5”