Share
Chanukah Menorah HM-22G

Chanukah Menorah HM-22G

Chanukah Menorah HM-22

SKU: HM-22 Category:
Share

Chanukah Menorah HM-22, Sterling silver and gold plating, H-9”